Hovedkomite

Årets hovedkomitè:

Leder:

  • Lars Nesheim.

Hovinkoret:

  • Bjørn Jarle Gjersvold
  • Lotte Sandmark

Horg og Flå juniorkorps:

  • Aina Kristoffersen
  • Anna Marie Slåen

Hovin idrettslag:

  • Frank Robert Hanshus
  • Mona Kalvå

Økonomi:

  • Pia Jørgensen
  • Jorun Ødegård