Visepub på Gamle Hovin

Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer også i år Visepubder vi lar lokale «artister» få muligheeten til å profilere seg. i år har vi sikret oss Eivind Bjerksetmyr, Magne Krogstad og Elisabeth Aune, men vi arbeider fortsatt med et par alternativer i tillegg. Vi har også